Terms and Conditions

Privacy Policy

 

Laatste wijziging: 17/07/2019

 

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door. Door informatie in te voeren of te verzenden, erkent u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met dit privacybeleid, maak dan geen gebruik van deze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen a) verwerking op basis van legitieme belangen (inclusief profilering); b) direct marketing (inclusief profilering); en c) verwerking voor onderzoeks- en statistische doeleinden.

Dit bevat:

 1. Algemene informatie
 2. Algemene samenvatting
 3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens
 4. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen
 5. Gegevensprofilering
 6. Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens
 7. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
 8. Cookies of andere trackingtechnologieën
 9. Het delen van uw persoonlijke gegevens
 10. Uw rechten
 11. Updates van ons privacybeleid
 12. Contactgegevens
 13. Cookiebeleid

Algemene informatie

 

At wij geloven in openheid en eerlijkheid tegenover klanten, daarom hebben we ons privacybeleid in een duidelijk en leesbaar formaat ontwikkeld. Dit privacybeleid omvat punten zoals hoe wij uw gegevens beheren, hoe wij uw gegevens delen en hoe wij met uw gegevens omgaan. Wij vinden het belangrijk dat u dit beleid volledig leest.


Onze algemene voorwaarden

voldoet en respecteert volledig uw privacyrechten zoals vastgelegd in de Data Protection Act 1998, de Privacy and Electronic Communications (EG-richtlijn) Regulations 2003, de Electronic EU Regulations 2011, evenals de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (vanaf 25 mei 2018 en later). Ga voor meer informatie naar www.ico.org.uk

We beloven dat we u zullen vertellen hoe we uw gegevens gebruiken en dat we deze zullen gebruiken om u volledig op de hoogte te houden, uw gegevens veilig en toegankelijk te houden en dat u de controle over uw gegevens behoudt.

Houd er rekening mee dat we uw contactgegevens en andere persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven voor directmarketingdoeleinden, tenzij we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.


We verzamelen en delen zo min mogelijk

We moeten een aantal gegevens over u verzamelen en bewaren, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of postadres (om u te identificeren, contact met u op te nemen, de beschikbaarheid van prijzen in uw regio te controleren en de prijs te bezorgen als jij de winnaar bent). Het is mogelijk dat we uw gegevens ook moeten delen met onze vertrouwde partners, zoals postbedrijven of andere derde partijen die uw gegevens nodig hebben om u de prijs te kunnen verstrekken, voor het geval u de winnaar bent. Er zullen gegevensverwerkersovereenkomsten met strikte regels worden opgesteld, zodat deze bedrijven uw gegevens niet kunnen misbruiken.

We beloven dat we uw gegevens veilig zullen verzamelen, verwerken, opslaan en delen. We zorgen er ook voor dat de andere bedrijven waarmee we samenwerken net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij.


We kunnen uw gegevens delen met derden voor advertentiedoeleinden

Om u de kans te geven om bepaalde producten geheel gratis te winnen, zijn wij afhankelijk van derde partijen (hierna Sponsors genoemd). Met deze sponsors kunnen wij de campagne uitvoeren en de prijs kopen die wordt uitgedeeld. In ruil hiervoor wordt u gevraagd of u uw gegevens wilt delen met de Sponsors van de campagne.

Je kunt ze allemaal selecteren of er zelfs voor kiezen om deel te nemen zonder je gegevens aan de sponsors van de campagne te verstrekken. U kunt ervoor kiezen om uw gegevens helemaal niet met de Sponsors te delen.

Als er geen advertentietoestemming wordt gegeven, verzamelen we uw gegevens alleen om de loterij te beheren en de prijstrekking uit te voeren. Zodra we de prijstrekking hebben uitgevoerd, verwijderen we uw gegevens.

Als u ervoor kiest uw informatie te delen met de sponsors van de campagne, worden de gegevens die u invult – uw geslacht, naam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en IP – worden overgedragen aan deze derde partijen die mogelijk contact met u opnemen om hun producten en/of diensten te promoten of te adverteren.

Hoe vaak er contact met u wordt opgenomen door een specifieke Sponsor, voor welk product, hoe lang zij uw gegevens bewaren of hoe u uw rechten kunt uitoefenen, worden allemaal vermeld in het respectieve Privacybeleid van de Sponsors. Wij vragen u om het privacybeleid van elke Sponsor te lezen voordat u ermee instemt dat zij contact met u opnemen.

***

Het bovenstaande is een korte uitleg van wat u van ons (en onze sponsors) kunt verwachten met betrekking tot uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Als u meer informatie wilt over het privacybeleid, lees dan hieronder verder.

 

Algemene samenvatting

 

Hoewel u het Beleid moet lezen voor volledige informatie over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen, geeft het volgende een samenvatting van enkele van de belangrijkste aspecten:

 • De gegevensbeheerder is , gevestigd te NOORDERHOOFD 48, 3311RD DORDRECHT, NEDERLAND.
 • Om contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming kunt u een e-mail sturen naar info@
 • Het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens is om u te informeren indien u de winnaar bent van de loterij. Hiervoor verwerken wij uw gegevens op basis van een contractuele verplichting/gerechtvaardigd belang.
 • Als u wilt deelnemen zonder ons toestemming te geven voor advertenties, is dit mogelijk.
 • Als u toestemming heeft gegeven voor advertenties, kan er contact met u worden opgenomen door de derde partijen aan wie u toestemming hebt gegeven, om u te informeren over hun eigen producten en diensten. Lees a.u.b. hun Privacybeleid, aangezien uw persoonlijke gegevens daar onder vallen. Uw gegevens worden met deze partijen gedeeld als u toestemming heeft gegeven op basis van een legitiem belang.
 • zal uw gegevens overdragen (indien u toestemming hebt gegeven) binnen de EER. In het geval dat we de gegevens buiten de EER doorgeven, zullen we dit uitsluitend doen naar landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (er bestaat een adequaatheidsbesluit van de Commissie) om een vergelijkbaar niveau van wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te hebben, of we zullen dit doen gebruikmakend van contractuele clausules.
 • bewaart uw gegevens in de EER.
 • Uw gegevens worden door ons maximaal vijf (5) jaar bewaard nadat u toestemming voor marketing heeft gegeven. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens automatisch uit onze database verwijderd. Als u geen marketingtoestemming heeft gegeven, worden uw gegevens uit onze database verwijderd zodra er een winnaar is geselecteerd (en u niet de winnaar bent), of één (1) jaar na de levering van de prijs als u dat niet doet. de winnaar. Onze sponsors hebben hun eigen regels. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie.
 • U heeft het recht om bij ons toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te vragen, evenals beperking van de verwerking van uw gegevens of om bezwaar te maken tegen verwerking, evenals het recht op gegevensportabiliteit. Neem contact met ons op om uw rechten uit te oefenen.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wegens schending van onze verplichtingen. U kunt dit doen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die gevestigd is in uw gewone verblijfplaats, op uw werkplek of waar de inbreuk plaatsvond.


Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens


Ons privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die verzamelt, gebruikt en kan overdragen aan derden.

Verwijzingen in dit privacybeleid naar “”, “wij”, “ons” of “our” betekend (een in Nederland geregistreerd bedrijf). Wij controleren de manieren waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en zijn de “gegevensbeheerder” voor de doeleinden van de toepasselijke nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.


Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen

 

Bij gebruik van de term “persoonlijke gegevens” in ons privacybeleid bedoelen we informatie die op u betrekking heeft en ons in staat stelt u te identificeren, hetzij rechtstreeks, hetzij in combinatie met andere informatie die wij mogelijk bezitten. Tot uw persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld uw naam of uw contactgegevens behoren.


Categorieën gegevens die we verzamelen

 

We kunnen de volgende categorieën informatie over u verzamelen en verwerken:

 

Uw voor- en achternaam en uw contactgegevens en andere informatie

(e-mailadres, telefoonnummer en postadres, evenals IP-adres, uw reactie op specifieke enquêtes en vragenlijsten (als u ervoor heeft gekozen deze aan ons te verstrekken))

Als u deelneemt aan onze wedstrijden, of

Wanneer u kiest voor een aanbieding die wij op onze website beschikbaar stellen.

We verzamelen deze informatie op basis van een contractuele verplichting of legitiem belang, omdat dit noodzakelijk is voor ons om de loterij uit te voeren. Wij bewaren uw gegevens tot de datum van de prijstrekking. Zodra de prijstrekking heeft plaatsgevonden, verwijderen wij uw gegevens.

Als u hiermee heeft ingestemd, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan de sponsors van de campagne. We zullen dit doen op basis van een legitiem belang, aangezien u heeft aangegeven dat u door de genoemde Sponsors gecontacteerd wilt worden, maar de genoemde Sponsors niet over uw contactgegevens beschikken. Je kunt je op elk moment afmelden.

Wij verzamelen of verwerken geen gevoelige gegevens van u.

 

Gegevensprofilering

 

We zullen uw profiel ook matchen met derde bedrijven die goederen of diensten aanbieden die voor u interessant kunnen zijn. Het is voor ons zinvol om ervoor te zorgen dat u alleen aanbiedingen ontvangt die voor u relevant zijn en passen binnen de context van uw levensstijl en beschikbare koopkracht. Als u bijvoorbeeld de verlengingsgegevens van uw autoverzekering hebt verstrekt en toestemming hebt gegeven dat derden ongeveer een maand vóór de verlengingsdatum contact met u opnemen, werken wij samen met externe merkpartners om u een offerte voor een autoverzekering te sturen die is afgestemd op uw behoeften. ; waardoor u tijd bespaart bij het onderzoeken van de hele markt. De gegevens die wij aan onze derde partijen verstrekken, kunnen worden toegevoegd aan de informatie die zij al over u hebben. Een autoverzekeraar gaat dus na of u al eerder klant bij hen bent geweest. Dit is om ervoor te zorgen dat ze u de juiste soorten producten, diensten en prijzen bieden.

Dit gebeurt op basis van een legitiem belang. Uiteraard kunt u zich tegen deze verwerking verzetten. Neem hiervoor contact met ons op.


Hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken (doel en wettelijke basis)

 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende wettelijke basis:

 •  Om de loterij te beheren

Wanneer u deelneemt aan een van onze loterijen, gebruiken we uw gegevens om onze diensten met betrekking tot de loterij uit te voeren, bijvoorbeeld om uw naam in een automatisch en willekeurig computersysteem te plaatsen dat de winnaar selecteert.

De wettelijke basis voor het verwerken van deze informatie is: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (6.1.b) AVG),

 • Om u te voorzien van informatie over nieuwe competities

We zullen dit doen op basis van legitieme belangen. We sturen u maandelijks e-mails over nieuwe wedstrijden waaraan u kunt deelnemen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze communicatie. Dit is gebaseerd op een bestaande klantrelatie.

 

De wettelijke basis voor het verwerken van deze informatie is: de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd (6.1.f) AVG). De legitieme belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke (ons) worden nagestreefd zijn om u als klant te behouden.

 

 

 • Om met u te communiceren en onze relatie met u te beheren

Het kan voorkomen dat we om administratieve of operationele redenen per e-mail en/of telefoon contact met u moeten opnemen, bijvoorbeeld als we u moeten laten weten dat u een winnaar bent.

 

Houd er rekening mee dat deze communicatie niet voor marketingdoeleinden is bedoeld en dat u deze als zodanig zult blijven ontvangen, zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie. U kunt zich ook afmelden voor de loterij om dit soort communicatie niet meer te ontvangen; Neem hiervoor contact met ons op.\

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook als wij contact met u opnemen nadat u ons een verzoek heeft gestuurd, een webformulier heeft ingevuld via onze website of contact met ons heeft opgenomen via sociale media.

 

De wettelijke basis voor het verwerken van deze informatie is: de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke (6.1.f) AVG). De legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, zijn om u een uitstekende dienst.

 

 • Om uw gegevens openbaar te maken (delen) aan derden waarmee u toestemming hebt gegeven, zodat zij u kunnen informeren over nieuws en aanbiedingen die u mogelijk interessant vindt. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Als u meedoet aan de loterij, heeft u de mogelijkheid om derden toe te staan – de sponsors van onze campagnes – om contact met u op te nemen via e-mail en/of telefoon.

 

Je kunt ervoor kiezen om door alle sponsors gecontacteerd te worden of door helemaal geen sponsors. Dit is volledig uw keuze.
Als u toestaat dat een of meerdere Sponsors contact met u opnemen, wordt deze Sponsor ook een Gegevensbeheerder, dat wil zeggen dat zij ook verantwoordelijk zijn voor uw gegevens. Als zodanig vallen uw gegevens onder hun privacybeleid. Hoe vaak zij contact met u opnemen, via welke methode, hoe lang zij uw gegevens bewaren enzovoort, valt allemaal onder het privacybeleid van de Sponsor. Daarom raden wij u aan hun privacybeleid aandachtig te lezen.

 

Zodra u toestemming heeft gegeven om gecontacteerd te worden door een van deze Sponsors, mag deze Sponsor contact met u opnemen via de contactmethoden die zij u hebben gepresenteerd. Hoewel u op dit moment heeft aangegeven dat u door hen gecontacteerd wilt worden, beschikken zij op dit moment echter nog steeds niet over de gegevens om contact met u op te nemen, alleen wij. Daarom zullen wij, op basis van een gerechtvaardigd belang, uw persoonsgegevens aan deze Sponsor verstrekken, zodat hij contact met u kan opnemen.

 

U kunt er op elk moment voor kiezen om u af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door op de relevante afmeldlink te klikken onderaan elke marketinggerelateerde e-mail die u van de genoemde Sponsor ontvangt.

 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

 

Rechtsgrond: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens (6.1.a) AVG)

 

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 

Bijvoorbeeld als een gegevensbeschermingsautoriteit om meer informatie vraagt, of als we dit moeten doen om ons tegen een claim te verdedigen.

 

Rechtsgrondslag: verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is (6.1.b).

 

Hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken (Doel en Rechtsgrondslag)

 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende wettelijke basis:

 • Om de sweepstake te beheren

Wanneer u deelneemt aan een van onze loterijen, gebruiken we uw gegevens om onze diensten met betrekking tot de loterij uit te voeren, bijvoorbeeld om uw naam in een automatisch en willekeurig computersysteem te plaatsen dat de winnaar selecteert.

 

De wettelijke basis voor het verwerken van deze informatie is: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (6.1.b) AVG),

 

 • Om u te voorzien van informatie over nieuwe competities

We zullen dit doen op basis van legitieme belangen. We sturen u maandelijks e-mails over nieuwe wedstrijden waaraan u kunt deelnemen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze communicatie. Dit is gebaseerd op een bestaande klantrelatie.

 

De wettelijke basis voor het verwerken van deze informatie is: de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd (6.1.f) AVG). De legitieme belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke (ons) worden nagestreefd zijn om u als klant te behouden.

 

 • Om met u te communiceren en onze relatie met u te beheren

Het kan voorkomen dat we om administratieve of operationele redenen per e-mail en/of telefoon contact met u moeten opnemen, bijvoorbeeld als we u moeten laten weten dat u een winnaar bent.

 

Houd er rekening mee dat deze communicatie niet voor marketingdoeleinden is bedoeld en dat u deze als zodanig zult blijven ontvangen, zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie. U kunt zich ook afmelden voor de loterij om dit soort communicatie niet meer te ontvangen; Neem hiervoor contact met ons op.

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook als wij contact met u opnemen nadat u ons een verzoek heeft gestuurd, een webformulier heeft ingevuld via onze website of contact met ons heeft opgenomen via sociale media.

 

De wettelijke basis voor het verwerken van deze informatie is: de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke (6.1.f) AVG). De legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, zijn om u een  ;uitstekende service.

 

 • Om uw gegevens openbaar te maken (delen) aan derden waarmee u eerder toestemming hebt gegeven, zodat zij u kunnen informeren over nieuws en aanbiedingen die u mogelijk interessant vindt. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

 

Wanneer u meedoet aan de loterij, heeft u de mogelijkheid om derden toe te staan – de sponsors van onze campagnes – om contact met u op te nemen via e-mail en/of telefoon.

 

Je kunt ervoor kiezen om door alle sponsors gecontacteerd te worden of door helemaal geen sponsors. Dit is volledig aan jou. Als u toestaat dat de Sponsors contact met u opnemen, worden deze Sponsors ook een Gegevensbeheerder, dat wil zeggen dat zij ook verantwoordelijk zijn voor uw gegevens. Als zodanig vallen uw gegevens onder hun privacybeleid. Hoe vaak zij contact met u opnemen, via welke methode, hoe lang zij uw gegevens bewaren enzovoort, valt allemaal onder het privacybeleid van de Sponsor. Daarom raden wij u aan hun privacybeleid aandachtig te lezen.

 

Zodra u toestemming heeft gegeven om door de Sponsors gecontacteerd te worden, mogen deze Sponsors contact met u opnemen via de contactmethoden die zij u hebben gepresenteerd. Hoewel u op dit moment heeft aangegeven dat u door hen gecontacteerd wilt worden, beschikken zij op dit moment echter nog steeds niet over de gegevens om contact met u op te nemen, alleen wij. Daarom zullen wij, op basis van een gerechtvaardigd belang, uw persoonsgegevens aan deze Sponsor verstrekken, zodat hij contact met u kan opnemen.

 

U kunt er op elk moment voor kiezen om u af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door op de relevante afmeldlink te klikken onderaan elke marketinggerelateerde e-mail die u van de genoemde sponsor ontvangt.

 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

 

De wettelijke basis voor het verwerken van deze informatie is: de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke (6.1.f) AVG). De legitieme belangen die worden nagestreefd door de gegevensbeheerder zijn dat uw contactgegevens om contact met u op te nemen.

 

 • Om aanbiedingen van derden vooraf in te vullen

In sommige gevallen kunnen we uw browser omleiden of doorsturen naar een pagina van een verkeerspartner van ons. In een dergelijk geval en indien mogelijk kunnen wij de website waarnaar u wordt doorverwezen vooraf invullen met de informatie die u op onze website heeft verstrekt. Houd er rekening mee dat er in geen geval persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan het bedrijf dat de website van deze derde partij beheert waarnaar verkeer wordt verzonden, totdat u besluit met hen in zee te gaan.

 

De wettelijke basis voor het verwerken van deze informatie is: de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de Verwerkingsverantwoordelijke (6.1.f) AVG).

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 

Bijvoorbeeld als een gegevensbeschermingsautoriteit om meer informatie vraagt, of als we dit moeten doen om ons tegen een claim te verdedigen. Hieronder valt ook het kunnen aantonen dat u toestemming heeft gegeven.

Rechtsgrondslag: verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker onderworpen is (6.1.b).

 

 • Om u advertenties van derde bedrijven te sturen over interessante aanbiedingen

 

In het geval dat u ons toestemming heeft gegeven voor advertenties,  u kunt via uw e-mail producten, informatie, diensten of speciale aanbiedingen verwachten van gespecificeerd in de sectie hieronder:

De volgende sectoren zijn de bedrijfstakken waarvan u producten, informatie, diensten of speciale aanbiedingen kunt verwachten:

 

Sector                                             Beschrijving en voorbeelden

Detailhandel                                        &n bsp;          Online winkels

Automobiel (inclusief dealers en accessoires)

Eigenschap

Woninginrichting

Huisverbetering

Mode en kleding

Telecom en nutsvoorzieningen

Financiën                     ;                           ; Pensioenen

Leningen, creditcards en hypotheken

Investeringen & besparingen

Claimbedrijven

Verzekeringen                     ;                       Thuis

Auto

Reizen

Huisdier

Persoonlijk

Andere verzekeringen

Reizen                     ;                           ;    Feestdagen

Hotel

Luchtvaartmaatschappijen

Reisboeking

Autoverhuur

Parkeren

Caravans

Vakantiehuizen

Timeshare


Levensstijl
                   ;                           ;   Gezondheid & Welzijn

Fitness

Goede doelen

Media & uitgeverijen

Vrije tijd

Gamen

Onderwijsinstellingen

Loterijen

Wedstrijden

Premiumtariefwedstrijden

Producttesten

Tracing, identificatie en fraude

Kredietscores

Dagelijkse aanbiedingen

Gokken

Enquêtes

De wettelijke basis voor het verwerken van deze informatie is: toestemming (6.1.a) AVG).

 

Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens

 

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.

Om een kopie aan te vragen van de persoonlijke gegevens die over u heeft, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] met als onderwerptitel “Mijn gegevensverzoek” inclusief de volgende vereiste informatie:

 • uw volledige naam;
 • een beschrijving van de gegevens die u opvraagt, inclusief een datumbereik;
 • alle gebruikte e-mailadressen (verleden en heden); en
 • voeg bij de e-mail een kopie van uw huidige en geldige identiteitsbewijs met foto (bijvoorbeeld een pasfotopagina).

Vanaf de datum dat we ALLE vereiste informatie ontvangen, hebben we – onder de relevante wetgeving – één maand om uw verzoek te verwerken.  Hoewel we ons best doen om uw verzoek vóór deze deadline te verwerken, kunnen we niet garanderen dat dit het geval zal zijn.

Houd er rekening mee dat eventuele ontbrekende informatie de verwerking van uw verzoek zal vertragen.

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.

 

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 

Wij doen er alles aan om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade aan persoonlijke gegevens. Wanneer u uw persoonlijke gegevens via onze website verstrekt, worden deze gegevens veilig over het internet verzonden met behulp van hoogwaardige codering.

Zoals beschreven in dit privacybeleid, kunnen we in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken. Waar uw persoonsgegevens openbaar maakt aan een derde partij, eisen wij dat die derde partij passende technische en organisatorische maatregelen treft om uw persoonsgegevens te beschermen.

De informatie die u ons verstrekt, wordt bewaard in onze systemen, die zich in onze gebouwen of in die van een aangewezen derde partij bevinden. We kunnen ook toegang tot uw gegevens toestaan aan andere derde partijen die namens ons optreden voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid of voor andere door u goedgekeurde doeleinden. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden geraadpleegd en verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (waarbij de Europese Economische Ruimte de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen is, ook wel de "EER" genoemd). inclusief door personeel dat buiten de EER actief is en voor ons of voor een van onze leveranciers of agenten werkt (dit omvat personeel dat onder meer betrokken is bij de uitvoering van uw boeking, grondafhandelaars en het verlenen van ondersteunende diensten). Wanneer uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, eisen wij dat er passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

 

Cookies of andere trackingtechnologieën

 

Om onze dienstverlening te verbeteren, u relevantere inhoud te bieden en te analyseren hoe bezoekers onze website en app gebruiken, kunnen wij technologieën gebruiken, zoals cookies, pixels of trackingsoftware. Houd er rekening mee dat we u in de meeste gevallen niet kunnen identificeren op basis van de informatie die we verzamelen met behulp van deze technologieën.

 

We gebruiken bijvoorbeeld software om de verkeerspatronen van klanten en het websitegebruik te monitoren om ons te helpen het ontwerp en de lay-out van de website te ontwikkelen om de ervaring van de bezoekers van onze website te verbeteren. Met deze software kunnen wij geen persoonlijke gegevens verzamelen. Om te begrijpen hoe onze klanten omgaan met de e-mails en de inhoud die we verzenden, gebruiken we bovendien pixels waarmee we kunnen weten of de e-mails die we verzenden worden geopend of dat de inhoud van onze e-mails wordt weergegeven in tekst- of HTML-vorm. .

 

We gebruiken ook cookies op onze website, mobiele app of in onze e-mails. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. U kunt cookies verwijderen als u dat wenst; Hoewel bepaalde cookies nodig zijn voor het bekijken en navigeren op onze website of app, zijn de meeste functies nog steeds toegankelijk zonder cookies.

Lees ons Cookiebeleid hieronder voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe u deze kunt verwijderen.

 

Het delen van uw persoonlijke gegevens

 

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan een derde partij die ons overneemt.

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt voor marketingdoeleinden, tenzij u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als u meedoet aan de loterij, heeft u de mogelijkheid om derden toe te staan – de sponsors van onze campagnes – om contact met u op te nemen via e-mail en/of telefoon.

Je kunt ervoor kiezen om gecontacteerd te worden door alle sponsors, door sommige sponsors of door helemaal geen sponsors. Dit is volledig aan jou. Indien u toestaat dat een of meerdere Sponsors contact met u opnemen, wordt deze Sponsor ook Gegevensbeheerder, dat wil zeggen dat zij ook verantwoordelijk zijn voor uw gegevens. Als zodanig vallen uw gegevens onder hun privacybeleid. Hoe vaak zij contact met u opnemen, via welke methode, hoe lang zij uw gegevens bewaren enzovoort, valt allemaal onder het privacybeleid van de Sponsor. Daarom raden wij u aan hun privacybeleid aandachtig te lezen.

Zodra u toestemming heeft gegeven om gecontacteerd te worden door een van deze sponsors, mag deze sponsor contact met u opnemen via de contactmethoden die zij u hebben gepresenteerd. Hoewel u op dit moment heeft aangegeven dat u door hen gecontacteerd wilt worden, beschikken zij op dit moment echter nog steeds niet over de gegevens om contact met u op te nemen, alleen wij. Daarom zullen wij, op basis van een gerechtvaardigd belang, uw persoonsgegevens aan deze Sponsor verstrekken, zodat hij contact met u kan opnemen.

 

U kunt er op elk moment voor kiezen om u af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie doorte klikken op de relevante afmeldlink onderaan elke marketinggerelateerde e-mail die u van de genoemde Sponsor ontvangt .

 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Verder zullen wij uw gegevens ook doorgeven aan derde partijen (gegevensverwerkers). Deze gegevensverwerkers variëren van e-mailserviceproviders tot cloudopslagproviders en bezorgplatforms (transmissie).

 

Uw rechten

 

Je hebt het recht om:

 

 •            Recht op toegang:u kunt ons verzoeken om te bevestigen of er gegevens over u worden verwerkt. Indien dit het geval is, krijgt u toegang tot uw gegevens.

 

 •            Recht op rectificatie:als onze gegevens over u onjuist zijn, kunt u ons verzoeken uw gegevens te corrigeren. Dit omvat het recht om onvolledige informatie te laten aanvullen, rekening houdend met het doel van de verwerking.

 

 •           Recht op verwijdering:u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als u uw toestemming heeft ingetrokken. Wij zullen uw recht op verwijdering zonder onnodige vertraging uitoefenen.

 

 •          Recht om de verwerking te beperken:u kunt ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken, als (i) de informatie onjuist is, (ii) de verwerking onwettig is, (iii) u wilt dat wij de gegevens bewaren na de bewaartermijn voor een juridische claim, of (iv) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en een verificatie van onze legitieme belangen hangende is. Wij zullen uw recht uitoefenen om de verwerking (voor marketingdoeleinden) zonder onnodige vertraging te beperken.

 

 •             Recht op gegevensportabiliteit:u kunt ons verzoeken om u een elektronisch bestand met uw gegevens te verstrekken, of om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een derde partij als dit technisch haalbaar is.

We zullen zonder onnodige vertraging op uw verzoeken reageren, of binnen een maand, indien toegestaan. Indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kunnen we de reactietermijn met nog eens twee maanden verlengen als dit vanwege de complexiteit en het aantal verzoeken noodzakelijk is. Wij zullen u op de hoogte stellen van een eventuele verlenging en de reden daarvan. Als wij uw verzoek afwijzen, zullen wij u informeren over de redenen voor een dergelijke weigering.

U kunt (naast de hierboven genoemde rechten) een klacht indienen over de verwerking van uw gegevens door ons, of over de afwijzing van een verzoek als hierboven bedoeld, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u gegevens wilt wijzigen/verwijderen of contact met ons wilt opnemen in verband met het bovenstaande, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen.

 

 

Updates van ons privacybeleid

 

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, onder meer als onderdeel van de nieuwe Europese wetgeving inzake gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van toepassing wordt (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming") – we zullen het privacybeleid bijwerken en elke nieuwe versie van dit beleid op onze website publiceren.

 

Contactgegevens

 

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot alles wat verband houdt met dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan [email protected].

 

Cookiebeleid

 

Meer informatie over cookies

 

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website, of naar een andere website die de cookie herkent. Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat dat u gebruikt te herkennen en u een betere website-ervaring te bieden.

Cookies doen veel verschillende taken, zoals u efficiënt tussen pagina's laten navigeren, uw voorkeuren onthouden en in het algemeen uw gebruikerservaring verbeteren. Ze kunnen er ook voor zorgen dat de advertenties die u online ziet, relevanter zijn voor u en uw interesses. Cookies op zichzelf identificeren niet de individuele gebruiker, maar alleen de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt via een willekeurig gegenereerde identificatietag.

 

Uitvinden hoe Cookies gebruikt

 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website is het nodig dat uw computer, tablet of mobiele telefoon cookies accepteert. maakt gebruik van cookies om u een betere ervaring te bieden. Bijvoorbeeld gebruikt cookies op de volgende manieren:

 

 • Om voortgang in het registratieproces mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat u een naadloze ervaring heeft.

 

 • Om informatie te verstrekken die ons kan helpen begrijpen wat u interesseerde aan onze website en e-mails en wat niet. Hierdoor kunnen wij u meer gepersonaliseerde functies en relevantere informatie bieden bij volgende bezoeken

 

 • Om de effectiviteit van onze advertenties te meten en hoe bezoekers onze site gebruiken.

 

Bekijk welke soorten cookies gebruikt

 

U kunt een uitgebreide lijst bekijken van de gebruikte cookies (zie hieronder), die meer informatie geeft over de cookies die we gebruiken en waarom we ze gebruiken.

 

De cookies die worden gebruikt zijn gecategoriseerd op basis van de categorieën in de UK Cookie-gids van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), gepubliceerd in april 2012.

 

Categorie 1: Strikt noodzakelijke cookies

 

Deze cookies maken services mogelijk waar u specifiek om hebt gevraagd.

 

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen zich op onze website te verplaatsen en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten mogelijk niet worden geleverd.

 

Categorie 2: Prestatiecookies

 

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de bezochte pagina's.

 

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken, bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan en of ze foutmeldingen krijgen van webpagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom anoniem. Het wordt alleen gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.

 

Wij gebruiken dit type Cookie voor de volgende doeleinden:

 1. Analytics: we gebruiken Google Analytics om beter te begrijpen hoe klanten onze site gebruiken om te helpen bij het beheren van de prestaties en het ontwerp van onze site. Google slaat deze informatie op. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op google.com/intl/en/policies/privacy/.
 2. Het testen van ontwerpvarianten om de klantervaring en siteprestaties te verbeteren
 3. Om het gebruik van onze website te analyseren en lessen te bieden om de bruikbaarheid van de website en de klantervaring te verbeteren
 4. Om de effectiviteit van onze homepagebanners te analyseren

 

Categorie 3: Functionaliteitscookies

 

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt om uw ervaring te verbeteren.

 

Met deze cookies kan onze website de keuzes die u maakt onthouden en verbeterde, persoonlijkere functies bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u heeft aangebracht in de tekstgrootte, lettertypen en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen.

 

Wij gebruiken dit type Cookie voor de volgende doeleinden:

 

 1. Het onthouden van site-instellingen zoals uw taalvoorkeur
 2. Het onthouden van eerdere keuzes, zodat u niet opnieuw dezelfde gegevens hoeft in te vullen
 3. Detecteren of een product of dienst al is aangeboden/geselecteerd
 4. Het voldoen aan een verzoek van u, zoals het indienen van de registratie
 5. Om onze site te personaliseren en relevante aanbiedingen aan te bieden die voor u interessanter kunnen zijn en om uw instellingen te onthouden.

 

Strikt noodzakelijke, prestatie- en functionaliteitscookies

 

We moeten deze drie categorieën cookies gebruiken om de effectiviteit en het gebruiksgemak van onze website te behouden en u een naadloze ervaring te bieden. Als zodanig hebben we niet de mogelijkheid geboden om deze onafhankelijk uit te schakelen, en door onze site en online diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we dit soort cookies op uw pc kunnen plaatsen.

 

Categorie 4: Targeting-/advertentiecookies

 

Deze cookies gebruiken informatie over uw surfgedrag om advertenties relevanter voor u te maken.

 

Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter voor u zijn. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van onze digitale advertentiecampagnes te helpen meten. Ze worden namens ons en met ’s toestemming. Ze onthouden dat je onze website hebt bezocht en dit wordt gedeeld met andere organisaties zoals media-eigenaren.

 

U kunt zich hiervoor afmelden en de site blijven gebruiken. Meer informatie over dit soort cookies en opt-out-informatie kunt u bekijken in de Cookielijst hieronder.

 

Wij gebruiken dit type Cookie voor de volgende doeleinden:

 

 1. Geef advertenties weer die relevanter voor u zijn
 2. Beperk het aantal keren dat u een advertentie ziet en meet de effectiviteit van onze digitale advertentiecampagnes

 

Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste externe media- en advertentiepartners die cookies op uw computer kunnen plaatsen wanneer u onze site bezoekt, samen met informatie over opt-out.


Cookielijst van derden
Naam     Doel     Afmeldlink

Op dit moment geen.

Hoe u cookies kunt beheren of zich hiervoor kunt afmelden

 

Als u cookies liever wilt beperken, blokkeren of verwijderen . U kunt hiervoor uw browser gebruiken. www.aboutcookies.org geeft volledige details over hoe u cookies kunt beheren in verschillende soorten webbrowsers.

Als u besluit onze website niet toe te staan als een “vertrouwde site”, houd er dan rekening mee dat u de site niet kunt gebruiken.

Je kunt de Cookielijst voor meer informatie over de soorten cookies die op deze site worden gebruikt en voor informatie over hoe u voorkeuren kunt beheren voor de targeting-/advertentiecookies die op deze site worden gebruikt.

 

Meer informatie over cookies vindt u op:

http://www.allaboutcookies.org and

http://www.youronlinechoices.eu